فارغ التحصیل مقطع دکتری فیزیک هسته ای دانشگاه حکیم سبزواری در دوره پسادکتری دانشگاه تورین ایتالیا پذیرفته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محسن حدادی مقدم فارغ التحصیل مقطع دکتری فیزیک هسته ای-نظری گرایش انرژی های بالا از دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ پذیرش دوره پسادکتری دانشگاه تورین ایتالیا شد.
گفتنی است دکتر حدادی مقدم در هنگام تحصیل در مقطع دکتری خود در دانشگاه حکیم سبزواری فرصت مطالعاتی ۹ ماهه ای را در دانشگاه تورینو ایتالیا و موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا INFN گذرانده است، همچنین در رزومه علمی و پژوهشی وی عناوینی همچون پژوهشگر برگزیده بنیاد ملی نخبگان و دانشجوی ممتاز دوره دکتری دانشگاه حکیم سبزواری و چاپ چندین مقاله  ISI  و علمی پژوهشی نیز دیده می شود.