” دفتر امور زنان و خانواده وزارت عتف و قرارگاه خانواده و جمعیت دانشگاه اصفهان” و دانشگاه حکیم سبزواری و بسیج اساتید بانوان شهرستان سبزوار با صدور بیانیه ای به شرح زیر، جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه به ویژه جنایت بمباران “بیمارستان المعمدانی” را محکوم کردند:
بسم الله الرحمن الرحیم
دنیا اندوهناک انسانیتی است که با جنایات ددمنشانه خون آشام قرن، به تاراج می رود.
هیاهوی شیرین فرشتگان معصومی که غریبانه در آتش کینه حق ستیزان خاموش می شود
کودکانی که هیچ خبری از پدر و مادرشان نیست تا حداقل برایشان گریه و مویه کنند! شاید حتی باهم خواهر و برادر هم نباشند اما ای کاش مادری در هرجای دنیا که هست به حال آن‌ها گریه کند تا نمیرد کودکی بی اشک مادر..
فریاد بغض آلود آزادی خواهانی که یکصدا نیستی ستم و نبود جنایتکاران را طلب می کند
خانه های تاریک و ویرانی که گرمای محبت و صفای آن، به جهان جان می داد
و #مادرانی که با امید شفای فرزندان و همسران خود در بیمارستان “#المعمدانی” به انتظار نشسته بودند..
آه #غزه؛ بی تابمان کردی
#مادران جهان به ماتمت سوگمندند، «بِأَيِّ ذَنبِ قُتِلَتۡ»
#کودکان دنیا برای غربت فرزندانت اشک می ریزند، اما طوفان الاقصایت، خانه عنکبوت ظلم را بر سر دشمن خونخوارت آوار می کند.
آه #فلسطین؛ بی تابمان کردی..

♦️دفتر امور زنان و خانواده ، ضمن اعلام حمایت از #مادران و #کودکان مظلوم فلسطینی، جنایت های گسترده رژیم سفاک و کودک کش اسرائیل را محکوم می کند و یاد آوری می کند که به اذعان قرآن ، آه این کودکان یتیم بی پاسخ نخواهد ماند.