تمدید زمان فراخوان پذیرش دانشجو هاي استعداد درخشان (بدون آزمون) در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تا ۲۰ دی ماه

(جهت مشاهده فراخوان بر روی متن کلیک کنید)