فراخوان بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۷

بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه در راستای انتخاب نخبگان و ارج نهادن به علم اندوزان از ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ آغاز می گردد لذا کلیه متقاضیان می توانند تا تاریخ ۳۰ مهر ماه سال جاری ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و اصلاحیه آن بهمراه شیوه نامه با درج مستندات مورد نظر در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نسبت به شرکت در جشنواره اقدام نمایند.

https://portal.saorg.ir/nemooneh

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

اصلاحیه آیین نامه

شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه