به گزارش روابط عمومی، به نقل از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری این دفتر به استناد اصلاحاتی که در آیین نامه جذب استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش در مورخ ۹۵/۲/۱۴ و پس از فراخوان دانشگاه ایجاد شده است، دانشگاه حکیم سبزواری در اجرای مصوبه شورای استعدادهای درخشان جهت مساعدت ویژه به دانشجویان فراخوان خود را به مدت محدود از تاریخ ۹۵/۳/۴الی ۹۵/۳/۱۲ تمدید خواهد نمود؛ بر همین اساس دانشجویان متقاضی می توانند پس از مطالعه آیین نامه جدید در سایت دفتر استعداهای درخشان اقدام به ثبت نام اینترنتی نمایند.
گفتنی است متقاضیانی که قبلا ثبت نام کرده اند نیازی ثبت نام مجدد نمی باشد.