بسمه تعالی

فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در شانزدهمین دوره شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع می رساند : داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان دانشگاه از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴/۹/۹۵ فرصت دارند جهت ثبت نام الکترونیکی به پرتال معاونت دانشجویی به آدرس  https://www.hsu.ac.ir/md/ مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند .