فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره(۱)مورخ ۹۴/۷/۱۷

 
فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری
بدینوسیله به اطلاع می رساند : دانشجویانی که علاقمند به عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان می باشند ؛ می توانند تا تاریخ ۹۴/۷/۲۴ جهت تکمیل فرم ثبت نام به پرتال معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.