پیرو تفاهم نامه ی همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی، به اطلاع آن دسته از دانش آموختگان مذکر کارشناسی ارشد و دکترا با مدارک تحصیلی زیر رسانده می‌شود، در صورت علاقه مندی می‌توانند دوران خدمت سربازی خود را به صورت امریه در آزمایشگاه های تخصصی مرتبط با رشته‌ی خود در دانشگاه حکیم سبزواری بگذرانند. داوطلبانی که حائز شرایط این فراخوان می‌باشند، می‌توانند رزومه و شماره تماس خود را به آدرس research@hsu.ac.ir ارسال کنند. متقاضیان هنگام ارسال ایمیل، عنوان ایمیل را “متقاضی امریه سربازی” ذکر نمایند.

رشته‌ها‌ی مورد تقاضا:

  • مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی
  • مهندسی هوافضا، گرایش سازه

شرایط:

  • متقاضی باید از شرایط تحصیلی مناسبی در دوره‌ی تحصیل خود برخوردار باشد.
  • متقاضی نخبه وظیفه نباشد
  • حتی الامکان از مزایای کسری خدمت سربازی استفاده نکرده باشد.
  • بیش از ۳ ماه به تاریخ اعزام به خدمت متقاضی باقی مانده باشد.
  • در شرایط یکسان متقاضیان بومی استان در اولویت قرار دارند.
  • خدمت در آزمایشگاه تمام وقت می‌باشد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و یا پیگیری درخواست می‌توانند با شماره‌ی ۴۴۰۱۲۵۲۱۰۵۱ تماس حاصل فرمایند.

معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری