آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری از دانشجویان دکتری دانشگاه  جهت همکاری با این آزمایشگاه دعوت به همکاری می کند.

 

مدارک مورد نیاز:

۱- درخواست همکاری

۲- سابقه فعالیت های پژوهشی

۳- سابقه آشنایی و کار با تجهیزات hightech

۴- توصیه نامه ( حداقل ۲ مورد) از اساتید در دوره تحصیلات تکمیلی ( شرایط همکاری به صورت ۳ روز تمام وقت اداری همکاری با آزمایشگاه مرکزی می باشد.)

 

متقاضیان  می توانند مدارک مورد نیاز را به ایمیل آزمایشگاه مرکزی  به آدرس زیر اعلام نمایند.

laboratory@hsu.ac.ir