جهت مشاهده فراخوان و ثبت نام در سی و سومین مین دوره جشنواره بین‌المللی خوارزمی(اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸) و بیست و یکمین دوره جشنواره جوان خوارزمی(فروردین ۱۳۹۸ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۸) بر روی اینجا کلیک کنید.