دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس اهداف و رسالت تبیین شده در راستای تلاش برای تسکین آلام بشری و مسئولیت پذیری اجتماعی، پس از خرید نخستین دستگاه تنفس مصنوعی(ونتیلاتور رسپینا) برای بیمارستان واسعی که با جمع آوری کمک های شما مردم نیک اندیش محقق شد و هم اکنون در بخش قرنطینه این بیمارستان جهت بیماران مبتلا به کرونا مورد استفاده قرار گرفته است، اقدام به جمع آوری کمک های نقدی جهت خرید دومین دستگاه تنفس مصنوعی برای بیمارستان واسعی سبزوار کرده است، لذا از مردم نوعدوست شهرستان سبزوار دعوت می شود چنانچه قصد مشارکت در این اقدام خیرخواهانه را دارند نسبت به ارسال کمک های نقدی از طریق شماره ها حساب های ذیل اقدام فرمایند.

شماره حساب
۵۴۴۰۵۲۴۷۰۴

و یا شماره کارت
۵۸۵۹۸۳۷۰۰۲۶۵۴۹۷۴
با شماره شبا

IR 560180000000005440524704

نزد بانک تجارت شعبه حکیم سبزواری بنام خیرین دانشگاه جهت خرید دستگاه تنفس مصنوعی برای بیمارستان واسعی