به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه حکیم سبزواری در راستای رسالت اجتماعی ـ فرهنگی خود در نظر دارد نخستین همایش ملّی سرود و سروده‌های انقلاب اسلامی را به مناسبت بزرگداشت پدر شعر انقلاب، حمید سبزواری در تاریخ ۲۲/ ۳/ ۱۴۰۱ برگزار کند.
در این همایش ملّی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری رادیو فرهنگ، در دانشگاه حکیم سبزواری اجرا می‌شود، شعرای مطرحِ انقلاب اسلامی، استادان و پژوهشگران از سراسر کشور حضور خواهند داشت و پیرامون زندگی، شخصیت و شعر حمید سبزواری به ارائۀ سخنرانی خواهند پرداخت.
در همین راستا تدوین کتابی با عنوانِ سرود سروِ آزادگی در دستور کار بخش علمی این همایش قرار گرفته‌است که در روز همایش رونمایی خواهد شد. از یکایک استادان، مدرّسان، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران ارجمندِ حوزه‌های علوم انسانی و به ویژه زبان و ادبیات فارسی و ادبیات پایداری که مایل به همراهی هستند، خواهشمندیم در زمینۀ ساختار و درون‌مایه‌های ادبیات انقلاب اسلامی، سرود و سروده‌های انقلاب اسلامی، تأثیرمتقابل شعر و ادبیات بر رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های سرود و شعر در شکل‌گیری‌ جنبش‌های اجتماعی ـ سیاسی و موضوعاتی از این دست، با محوریت شخصیت حمید سبزواری، نوشتار علمی خود را حداکثر تا ۱۴۰۱/۳/۱۰به دبیرخانۀ همایش ارسال فرمایند.
با توجّه به تنگنای زمانی موجود، کارگروه علمی نخستین همایش ملّی سرود و سروده‌های انقلاب اسلامی، نوشتار علمی پژوهشگران را پذیراست؛ گفتنی است که این نوشتار علمی می‌تواند بین ۳۰۰ تا حداکثر ۱۵۰۰ واژه باشد و الزامی بر نگارش چکیده و واژه‌های کلیدی نیست. بهره‌گیری از خط Blotus13 همراه مشخصات کامل نگارنده، شامل نام و نام خانوادگی، رایانامه و جایگاه دانشگاهی الزامی است. از پژوهشگران ارجمند و فرهیخته خواهشمندیم که نوشتار علمی خود را به رایانامۀ دبیر علمی همایش، به نشانیِ a.sadeghimanesh@hsu.ac.ir ارسال فرمایند.
علی صادقی منش
دبیر علمی نخستین همایش ملّی سرود و سروده‌های انقلاب اسلامی
و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه حکیم سبزواری

فراخوان همایش(کلیک کنید)