«هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری، طراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی و متون آموزشی فلسفه اسلامی»

۸ اسفند ۱۴۰۱
دانشگاه حکیم سبزواری
مهلت ارسال چکیده: ۳۰ آذر ۱۴۰۱
مهلت ارسال اصل مقاله: ۳۰ دی ۱۴۰۱
آدرس وبگاه همایش: http://hakimsabzevari1401.hsu.ac.ir
محورهای همایش:
الف. طراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی برای دروس و رشته فلسفه اسلامی
محورها:
۱٫ آسیب‌شناسی واحدهای درسی فلسفه اسلامی در دوره کارشناسی. (فایده‌مندی، کارآیی و ضرورت)
۲٫ آسیب‌شناسی واحدهای درسی فلسفه اسلامی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری. (فایده‌مندی، کارایی، ضرورت)
۳٫ طراحی سرفصل و واحدهای درسی جدید با نگاهی به کاربردی سازی دروس فلسفه اسلامی در دانشگاه.
۴٫ آسیب‌شناسی شیوه‌های تدریس فلسفه اسلامی و معرفی شیوه‌های جدید تدریس.
۵٫ بررسی نقس برنامه درسی رشته فلسفه اسلامی در بازارکار دانش‌آموختگان.
۶٫ طراحی دروس بین رشته‌ای و تطبیقی در مقاطع مختلف رشته فلسفه اسلامی.
۷٫ معرفی اولویت‌های پژوهشی برای پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری

ب: آسیب‌شناسی و طراحی متون آموزشی برای فلسفه اسلامی
محورها
۱٫ آسیب‌شناسی متون آموزشی موجود در فلسه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه در دوره کارشناسی.
۲٫ آسیب‌شناسی متون آموزشی موجود در فلسه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه در دوره کارشناسی ارشد.
۳٫ آسیب‌شناسی متون آموزشی موجود در فلسه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه در دوره دکتری.
۴٫ معرفی و طراحی متون جدید آموزشی در مقاطع مختلف رشته فلسفه اسلامی.
۵٫ آسیب‌شناسی متون آموزشی موجود در آموزش فلسفه به دانش آموزان.
۶٫ بایستگی‌های متون آموزشی فلسفه اسلامی.
۷٫ طراحی و تألیف متون آموزشی فلسفه اسلامی برای عموم.
۸٫ طراحی و تألیف متون آموزشی فلسفه اسلامی برای کودکان.
بخش اختصاصی (شرح منظومه)
محورها
۱٫ تاریخچه تدریس شرح منظومه در ایران و جهان.
۲٫ برنامه درسی مبتنی بر شرح منظومه
۳٫ طرح تدریس آموزش فلسفه اسلامی مبتنی بر شرح منظومه.
۴٫ بررسی نقادانه شرح منظومه به عنوان متن آموزشی فلسفه اسلامی.
۵٫ ویژگی‌های تعلیمی و آموزشی شرح منظومه.
۶٫ آثار مشابه شرح منظومه در رویکرد مقایسه‌ای و تاریخچه منظومه نگاری
۷٫ بررسی متون آموزشی مبتنی بر شرح منظومه.
۸٫ نوآوری‌ها و ابتکارات آموزشی حکیم سبزواری در شرح منظومه.
۹٫ فلسفه‌های مضاف در شرح منظومه.