به منظور ارتقای همکاری‌های بین‌المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران (MSRT) طی یک تفاهم‌نامه با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (‌‌BMBF) پژوهش‌های مشترک ایران/ آلمان را در قالب طرح‌‌های اولیه و با مشخصات زیر مورد حمایت قرار می‌دهد.

این حمایت در راستای آشنایی محققان دو کشور با زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های تحقیقاتی طرفین و نیز طراحی و توسعه پروژه‌های مشترک صورت می‌گیرد.

 از مهم‌ترین اهداف این فراخوان، آماده‌سازی برنامه‌های کاربردی برای توسعه همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی مهم است که قابل ارائه و دریافت حمایت مالی از برنامه‌های حمایت مالی اتحادیه اروپا (مثل H2020)، برنامه‌ها و سازمان‌های حامی پژوهش کشور آلمان (مثل DFG یا فراخوان CLIENT II) یا برنامه‌ها و فرصت‌های مشابه باشد.

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام
👇

https://www.msrt.ir/en/form/30/-msrt-bmbf-joint-mobility-call-2018-application-form

👇

http://nimad.ac.ir/content/165/Joint-call-BMBF