دانشگاه حکیم سبزواری در نظر دارد در راستای جذب دانش‌آموختگان و دانشجویان ممتاز اقدام به جذب دانشجوی استعداد درخشان در مقطع دکتری(۱۷ رشته) و در مقطع کارشناسی ارشد(۶۴ رشته) برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، مطابق با آیین نامه‌های پذیرش استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

  کلیه متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط و ضوابط این فراخوان به نشانی‌های اینترنتی https://www.hsu.ac.ir/talent/ مراجعه نمایند.

جهت ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد های درخشان ) کارشناسی ارشد کلیک نمایید .

جهت ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان ) دکتری تخصصی کلیک نمایید.

(مهلت ثبت نام :۱۴۰۱/۱۱/۰۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ )