به اطلاع می رساند دانشگاه حکیم سبزواری برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از بین دانشجویان برتر در زمینه های آموزشی- پژوهشی و متقاضی ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، به صورت بدون آزمون و در قالب آیین نامه  استعدادهای درخشان، اقدام به پذیرش به صورت دانشجوی روزانه می نماید.
لذا خواهشمند است با توجه به فراخوان و لیست رشته های موجود در پیوست نامه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان مستعد، به متقاضیان حائز شرایط اطلاع رسانی فرمایید.
شایان ذکر است زمان ثبت نام از ۹۶/۰۱/۲۶ لغایت ۹۶/۰۲/۱۰ می باشد.
آدرس سایت ثبت نام اینترنتی: hsu.ac.ir/talent