دختران هندبالیست دانشگاه حکیم سبزواری در دیدار فینال با نتیجه ۲۰ بر ۱۵بر تیم دانشگاه فردوسی غلبه کرد و مقام نخست مسابقات قهرمانی هندبال دختران دانشگاه های کشور  را بدست آورد.

photo_2017-01-31_11-01-54