فرصت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه تا ۲۵ آبانماه تمدید شد.

دکتر ابوالحسن ریاضی معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: تا این لحظه تعداد ۴۳۶۰ دانشجو ثبت نام موقت نموده اند که از این میان تعداد ۲۲۹۷ دانشجو ضمن بارگذاری مدارک خویش موفق به تکمیل ثبت نام شده اند، که از این میان ۱۹۵۹ نفر مربوط به وزارت علوم و ۳۴۰ نفر دانشجویان دانشگاههای تابعه وزارت بهداشت هستند. همچنین تعداد ۷۵۴ نفر در مقطع کارشناسی، ۶۹۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، ۶ نفر در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، ۵۴ نفر در مقطع دکترای حرفه ای، ۷۷۸ نفر در مقطع دکترای تخصصی PhD  و ۸ نفر در مقطع دکتری تخصصی بالینی ثبت نام نموده اند .
دکتر ریاضی افزود: اصلاحیه آیین نامه نیز پس از امضای وزای محترم دو وزارتخانه به دانشگاهها ابلاغ شده و دانشجویان می توانند از طریق سامانه این اصلاحیه آیین نامه را مطالعه نمایند. در این اصلاحیه در بخش پژوهشی تنها به مقاله‌های بین المللی که مورد تایید معاونت پژوهشی وزارت هستند امتیاز مربوطه تعلق می‌گیرد. در مورد امتیازات شاخص تاثیر مقاله نیز بازنگری شده است، و همچنین میزان امتیازات اختراع های مورد تایید بنیاد نخبگان تغییراتی لحاظ شده است.
وی اضافه کرد: در بخش فرهنگی نیز بخش مسابقات فرهنگی بصورت مجزا افزوده شده است، برای عضویت در سایر نهادهای نظارتی دانشجویان طبق آیین نامه های جدید مربوطه امتیاز در نظر گرفته شده است و در امتیازات بخشهای دیگر مثل اختیار تاهل نیز بازنگری صورت پذیرفته است.
دبیر کمیته انتخاب دانشجوی نمونه وزارت علوم اضافه کرد: با توجه به تصمیم این کمیته، حداقل امتیاز آزمون زبان از جدول مربوطه در آیین نامه برای دانشجویان وزارت علوم صفر امتیاز، معادل نمره ۵۰ آزمون زبان MSRT در سال جاری لحاظ می گردد.
عضو شورای سیاستگذاری جشنواره در پایان افزود: با توجه به درخواست دانشجویان و دانشگاهیان فرصت ثبت نام تا ۲۵ آبان ماه تمدید شد. متقاضیان می‌بایستی تا تاریخ ۲۵ آبانماه با مراجعه به سایت www.nemooneh.saorg.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است کلیه متقاضیان می بایستی در پایان ثبت نام با مطالعه خلاصه اسناد بارگزاری شده و اطلاعات وارد شده، تعهد صحت مدارک را تایید و ثبت نهایی نمایند، و عدم ثبت نهایی تا تاریخ فوق الذکر در سامانه به منزله انصراف تلقی می شود