احمد برادران در همایش ورودی های جدید سال ۱۳۹۴ دانشگاه، نیروی انسانی را به عنوان مهمترین منبع در رشد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دانست و توجه به پژوهش، تحقیق و کارآفرینی را لازمه ی فعالیت های دانشجویان در دانشگاه ارزیابی کرد.

معاون استاندار و فرماندار سبزوار افزود:

“مساله ی تحقیق و پژوهش اولین خواسته ی دانشجو است، اما در کنار کسب علم و این نیاز حداقلی، دانشجو باید نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی بی تفاوت نباشد. چرا که علاوه بر پرداختن به مطالبات نظام آموزشی در عرصه تحقیق و پژوهش ،نیازمند دانشگاهی پویا و پرنشاط هستیم تا دانشجو در آن احساس امنیت و آرامش کند و بتواند به راحتی به فعالیت های اجتماعی سیاسی و فرهنگی بپردازد.”

وی ضمن اشاره به آسیب هایی که در دولت گذشته بدلیل تاسیس دانشگاه های مختلف درکشور بر پیکره نظام آموزش عالی وارد شده بود افزود:

” دولت ششم با نگاه ویژه ای که به بحث پژوهش دارد بر آن است تا با حضور نخبگان در برنامه ریزی کشور و سمت و سو دادان به حرکت ها، جامعه را به سمت توسعه پایدار در حوزه های مختلف آموزش عالی برده و قدمی راسخ در راستای برنامه ی ششم بردارد.

فرماندار ویژه ی سبزوار در پایان رکود و رخوت سیاسی و فرهنگی در دانشگاه ها را یک خطر بزرگ بیان کرد که با تدابیر رئیس جمهور محترم و دولت تدبیر و امید، سعی بر رفع مشکلات موجود شده است.