فرماندار سبزوار: نگاه ویژه و تخصصی به زبان، یک مهارت است.

فرماندار سبزوار  در نخستین همایش ملی آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران به اهمیت زبان به عنوان ابزاری که زمینه و عامل برقراری ارتباط بین افراد، اقوام و ملت هاست اشاره کرد و گفت:

” در شرایط امروزی و در عصر ارتباطات که دنیا به عنوان دهکده ای جهانی قلمداد می شود، ضرورت این موضوع صد چندان می گردد.

مهندس احمد برادران در ادامه خواستار نگاه ویژه آموزش و پرورش به زبان به عنوان یک مهارت شد و گفت:

باید از زبان و زبان شناسی به عنوان مهمترین ضرورت انتقال فرهنگ ها یاد کرد و با توجه به نوع ارتباط، سرعت انتقال و ابزارهایی که در ارتباطات جوامع مختلف پراهمیت تلقی می گردد، طبعاً موضوع زبان آموزی و زبان شناسی نیز به عنوان عامل انتقال فرهنگ ها بسیار جای تأمل دارد.
برادران ضمن انتقاد از عدم توجه به روش های آموزشی در مدارس و سطوح عالی تر آن گفت:

” در آموزش عمومی و حوزه آموزش و پرورش آسیب های جدی در موضوع زبان آموزی وجود دارد که ما نتوانستیم آنطور که باید و شاید اهدافمان را شناسایی و معرفی نماییم که این معضل باعث شده است که دانش آموزان ما طی چند سال در حوزه آموزش و پرورش عمومی به هدفی که مورد انتظار است نتوانند برسند چرا که  آموزش و پرورش نتوانسته است تعریفی روشن از اهداف زبان آموزی داشته باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:

معتقدم باید در حوزه زبان همانند حوزه تربیتی تحول و رویکرد جدید و جدی ارائه نمود تا بتوانیم به خصوص در زبان های دیگر به عنوان زبان دوم از بخش کتبی به بخش های مکالمه و شفاهی ارتقا پیدا کنیم.
وی در ادامه  به ضریب کنکور متقاضیان در سال گذشته اشاره کرد و گفت:

متأسفانه بیش از ۹۲درصد از متقاضیان کنکور تنها ۱۰درصد از زبان امتحانی را پاسخ داده بودند و این یعنی عدم شناخت اهداف از ابتدای سال تحصیلی تا راه یابی به آموزش عالی.