بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم خوابگاه های دانشجویی

   

  • به منظور معرفی و تقدیر از اتاق های نمونه خوابگاه های دانشجویی ، فرم خود ارزيابي  در انتهای همین اطلاعیه قرار داده شده كه لازم است يك نفر از دانشجويان هر اتاق به عنوان نماينده اقدام به تكميل فرم مزبور نمايد . بديهي است پس از امتيازبندي و بر اساس رای كميته ناظرين ، از بهترين اتاق تقدیر شایسته به عمل خواهد آمد. دانشجويان مي توانند تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ به آدرس فوق مراجعه و نسبت به تكميل فرم مزبور اقدام نمايند.

اداره امور خوابگاه ها

فرم خود ارزیابی