معاون ادرای مالی دانشگاه حکیم سبزواری از افزایش ۳۵ درصدی فضای سبز این دانشگاه، نسبت به ۳ سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عبدالرحیم عسکری  در مراسم روز درختکاری با اشاره به اینکه  مساحت فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری از سال ۹۲ تا به امروز، ‌۳۵ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: این افزایش با وجود ثابت نگه داشتن  مصرف آب در طی این سال ها اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه مساحت فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری از بدو تاسیس تا سال ۹۲، حدود ۳۲ هکتار بود، افزود: این در حالی است که در طی این سال ها و با نگاه خوبی که به بحث گسترش فضای سبز در دانشگاه شده است، این رقم در پایان سال ۹۵ به ۴۰ هکتار رسیده است.
وی با اشاره به اینکه گسترش فضای سبز از مهمترین سیاست‌های مجموعه مدیریت دانشگاه است، گفت: ضرورت شناخت و ارتقاء سطح فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی  در کشور توسط دانشگاه ها احساس می شود.

دکتر عسکری با تاکید بر اینکه نجات و حفظ منابع طبیعی عزم ملی می طلبد، خاطرنشان کرد: اگر معتقدیم منابع طبیعی بستر حیات است باید همه نهادها و ارگان های دولتی واقشار مختلف مردم  دغدغه حفاظت از محیط زیست را داشته باشند و در حفظ استفاده صحیح از این ذخایر ازشمند کوشا باشند.