شماره جدید فصلنامه بر مدار افتخار؛ ویژه ی اقدامات دانشگاه حکیم سبزواری در راستای مقابله با ویروس کرونا منتشر شد.

جهت مشاهده فایل این ویژه نامه بر روی اینجا کلیک کنید.