🔹اقدامات دانشگاه و دستاوردهای آن در سه سال گذشته نشان از تحولی خوب در عرصه دانشگاه حکیم سبزواری است و بسیار خوشحالم که در دولت تدبیر و امید، گروه مدیریتی با تدبیر در دانشگاه حکیم سبزواری اقدامات گسترده ای انجام داده است.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فعالیت های علمی و آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

 دکتر عبدالحسین فریدون روز پنجشنبه  در جمع خبرنگاران بیا اشاره بیه اینکه دانشگاه حکیم سبزواری  در سال های اخیر به لحاظ رفاهی، عمرانی، آزمایشگاهی،علمی و پژوهشی پیشرفت چشمگیری داشته است، افزود: فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه در جهت کیفی سازی آموزش و پژوهش بوده است،که این کیفی سازی  در راستای سیاست های وزارت علوم می باشد.

 وی ادامه داد: خوشبختانه مدیریت منسجم و خوبی در دانشگاه حاکم است و در تمامی حوزه های فعالیت های با کیفیتی صورت گرفته است.

photo_2016-11-03_13-33-34

مدیرکل وزارتی وزارت عوم و تحقیقات موقعیت سبزوار از لحاظ تاریخی و جغرافیایی ویژه برشمرد و افزود: این موقعیت ویژه شهرستان سبزوار  را به منطقه ای مهمی در کشور تبدیل کرده است.

photo_2016-11-03_13-34-00

وی دانشگاه های سبزوار از جمله دانشگاه حکیم سبزواری  را دارای پتانسیل های بالایی از نظر دانشجویی و پژوهشی  برشمرد و عنوان کرد کرد: امیدواریم با شتاب خوب علمی و آموزشی که در دانشگاه مشاهده کردم این دانشگاه به جایگاه واقعی خود درآینده نزدیک دست پیداکند.

مشاور وزیر علوم در ادامه با بیان اینکه باید اعتبارات دانشگاه ها براساس میزان دانشجویان افزایش پیدا کند ، گفت: در دوران پسا برجام ارتباطات خوبی با مراکز بین المللی برقرار شده است و دانشگاه های معتبر به برخی از دانشگاه های کشور درخواست همکاری داده اند.photo_2016-11-03_13-34-10

دکتر عبدالحسین فریدون با اشاره به اهمیت برنامه های وزارت علوم برای ارتقای کیفی دانشگاه های سراسر کشور ، اظهار کرد: یکی از سیاست های اصلی وزارت علوم ددر دولت یازدهم ارتقای کیفی آموزش عالی است و در این زمینه هم تا کنون طرح آمایش در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه هاس طرح ملی آمایش ، افزود: بازبینی برنامه های درسی در تعداد زیادی از رشته های دانشگاهی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است و با اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی شرایط ایجاد شده تا دانشجویان پس از اتمام دوران تحصیل در سطح جامعه بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند.

مشاور وزیر علوم یکی از اولویت های این وزارتخانه را کارآفرینی دانشجویان فارغ التحصیل دانست و بیان کرد: تغییرات در دروس کلیه روش ها می تواند سبب افزایش کیفیت آموزش عالی شود.photo_2016-11-03_13-34-14

مدیر کل وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه توجهات به دانشگاه های نسل سوم باید نسبت به گذشته بیشتر شود ، عنوان کرد: دانشگاه ها باید علم را به ثروت تبدیل کنند تا این چرخه در سطح جامعه فعال شود لذا دانشجویان می توانند با فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به سمت تجاری سازی فعالیت خود حرکت کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در تولید علم و رشد آن در سطح جهانی رشته ۱۶ را کسب کرده ایم و حتی در رشته های نانو و بایو نیز وضعیت مطلوبی در سطح جهانی داریم