دستاوردهای فناورانه شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در ارزیابی سطح بلوغ فناوری(TRL)  توسط وزارت علوم موفق به کسب ۷(TRL) الماسی و ۷ (TRL) طلایی شدند.

مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: سطوح بلوغ فناوری (TRL: Technology Readiness Level) ابزاری براي سنجش و ارزيابي سطح آمادگي و بلوغ فناوري جدید از هنگام طراحی، توسعه و به‌کارگیری است و در سه سطح نقره ای، طلایی و الماسی (بالاترین سطح بلوغ) دسته بندی می شود.

دکتر ریحانه صبا غ زاده افزود: با ارزیابی تی آر ال محصولات فناوری مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری از سوی وزارت علوم، ۷ دستاورد فناور مرکز رشد موفق به کسب تی ار ال المالسی یعنی بالاترین سطح بلوغ فناوری محصول شدند.

مدیر مرکز رشد دانشگاه ادامه داد: نرم افزار فیش برداری موفق به کسب تی ار ال الماسی سطح ۹( بالاترین سطح  بلوغ فناوری وزارت علوم)،  نرم افزار حذف دود از فیلم ها و دوربین ها، نرم افزار حذف گرد و غبار از فیلم ها و دوربین ها، نرم افزار حذف تاری، کود زیستی مایع، رنگ نانو عایق حرارتی موفق به کسب تی ار ال الماسی سطح ۸ و دستگاه ورزشی هوشمند تی آر ال الماسی سطح ۶ را کسب کردند.

وی یادآور شد: همچنین ۷ محصول فناور مرکز رشد نیز تی آرال طلایی را کسب کردند.