فهرست اولیۀ پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

فهرست اولیۀ پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

به گزارش دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۵ -۹۶ این دانشگاه اعلام گردید. کلیه متقاضیان و ثبت نام کنندگان در این دوره هم اکنون می توانند اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه حکیم سبزواری را  از طریق لینک زیر  مشاهده کنند:

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان  ۹۵ دانشگاه حکیم سبزواری