فهرست برگزیدگان هشتمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی

فهرست برگزیدگان هشتمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی از دانشگاه حکیم سبزواری

رتبه اول طرح پژوهشی با عنوان: تشخیص سرطان پستان بر اساس ویژگی های حرارتی در تصاویر مادون قرمز: آقای دکترجواد حدادنیا

 رتبه اول کتاب تألیفی: درسهایی از آنالیز ریاضی: آقای دکتر سید محمود طالبیان

رتبه دوم کتاب ترجمه: زیست شناسی مولکولی: خانم دکتر سکینه کاظمی نورعینی

رتبه سوم پایان نامه کارشناسی ارشد، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني با عنوان: اثر یک جلسه تمرین بر بیان ژن لیپو پروتئین لیپاز عضلانی و لپتین بافت چربی موش های صحرایی نر: خانم میترا خادم الشریعه (استاد راهنما, آقای دکترسید علیرضا حسینی کاخک, استاد مشاور: آقای دکتر محمدرضا حامدی‌نیا)

 مراسم تجلیل از برگزیدگان ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر در سایت جشنواره به آدرس  http://jashnvareh.um.ac.ir