قابل توجه دانشجويان و پذيرفته شدگان دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار

***

ضمن عرض تبريک پيشاپيش به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد و همچنين تبريک به پذيرفته شدگان  در اين دانشگاه و با عنايت به تماس هاي مکرر با دانشگاه حکيم سبزواري، نشاني اينترنتي و شماره تماس دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار به شرح ذيل به اطلاع مي رسد.

خواهشمند است عزيزان پس از اين به نشاني و اطلاعات مندرج در سايت مذکور مراجعه فرمايند.

***

www.sunt.ir

(دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار)

نشاني: سبزوار، ميدان صاحب الزمان (ع) – نجار آباد – دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار

شماره تماس:  ۲۲۲۸۵۹۳-۰۵۷۱