قابل توجه دانشجویان دوره روزانه متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جهت مشاهده متن اطلاعیه کلیک کنید.