نظر به فعال شدن سامانه سجاد (https://portal.saorg.ir) جهت ثبت درخواست میهمانی و انتقالی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر و مدت محدود آن تا ۹ مهر ۱۴۰۱، مقتضی است نسبت به اطلاع رسانی لازم  و درج در قسمت اطلاعیه های دانشگاه دستور فرمائید.

لازم به ذکر است در اطلاعیه مذکور شماره  تماس ۴۴۰۱۳۰۷۲ -۰۵۱ (کارشناس محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه) را جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان عزیز شاهد وایثارگر اعلام نمائید.