اطلاعیه دانشجویان محترم ساکن در خوابگاه های(اندیشه۱، ولی عصر و مجتمع گلستان) در خصوص واریز اجاره بها

واريز اجاره بها – سال۱۴۰۱(کلیک کنید)