اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی 

با عنایت به از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه ها به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند در صورت ضرورت و نیاز به تحصیل در محل زندگی با توجه به شرایط همه گیری کرونا، نسبت به ثبت درخواست در پرتال آموزشی خود اقدام نمایند، بدیهی است بررسی تقاضاهای مهمانی با حداکثر مساعدت امکان پذیر خواهد بود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی