قابل توجه دانشجویان واجد شرایط اسکان کارشناسی روزانه ورودی ۹۷  ( خوابگاه های دانشجویی نوع یک )

اطلاعیه شماره ۴

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط اسکان کارشناسی روزانه ورودی ۹۷

 ( خوابگاه های دانشجویی نوع یک )

(اسامی واجدین شرایط در انتهای همین اطلاعیه قرار دارد)

۱- دانشجویان واجد شرایط دوره روزانه ورودی ۹۷ جهت انجام امور اسکان می توانند از تاریخ ۹۷/۰۷/۰۶ لغایت ۹۷/۰۷/۰۹ به سرپرستی خوابگاه های دانشجویی مربوط مراجعه نمایند . عدم مراجعه به موقع به منزله انصراف از خوابگاه تلقی می گردد .

۲- دانشجویان واجد شرایط اسکان بایستی وسایل شخصی از قبیل تشک ، پتو ، متکا و سایر اقلام مورد نیاز خود را همراه داشته باشند .

۳ – هزینه اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی نوع یک پس از ثبت اسامی دانشجویان در سامانه صندوق رفاه دانشجویان ، اخذ می گردد .

 

آدرس خوابگاه های دانشجویی نوع یک ویژه ورودی ۹۷

 

۱ – خوابگاه ولی عصر : پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – شماره تماس : ۴۴۰۱۳۴۱۵ – ۰۵۱

۲ – خوابگاه اندیشه : پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – شماره تماس : ۴۴۰۱۳۴۳۶ – ۰۵۱

اسامی دانشجویان کارشناسی واجد شرایط اسکان ورودی ۹۷ دختر در خوابگاه نوع ۱ -ولی عصر
اسامی دانشجویان کارشناسی واجد شرایط اسکان ورودی ۹۷ پسر در خوابگاه نوع ۱ – اندیشه