قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۳۹۹: اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی

قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹ 

جهت دریافت کارت دانشجویی خود از طریق پست با مراجعه به پرتال دانشجویی، منوی درخواست های دانشجویی، ایجاد درخواست جدید و انتخاب درخواست “ارسال پستی کارت دانشجویی” نسبت به تکمیل فرم و نوشتن آدرس دقیق پستی اقدام فرمایید.