قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده در رشته های نیمسال دوم(بهمن ماه ۹۸)

به این وسیله به اطلاع می رساند شروع کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸،  ۱۲بهمن می باشد. و این دسته از پذیرفته شده گان می بایست نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارائه ی مدارک ثبت نامی خود به صورت حضوری تا تاریخ یادشده اقدام نمایند.

اداره پذیرش و ثبت نام