قابل توجه دانشجویان کارشناسی  دختر و پسر

واجد شرایط خوابگاه های نوع ۲ ورودی ۹۷

اطلاعیه شماره ۵: قابل توجه دانشجویان کارشناسی  دختر و پسر  واجد شرایط خوابگاه های نوع ۲ ورودی ۹۷

(اسامی واجدین شرایط در انتهای همین اطلاعیه قرار دارد)

۱- واجدین شرایط خوابگاه های نوع ۲ جهت انجام امور اسکان از تاریخ ۹۷/۰۷/۰۶ تا تاریخ ۹۷/۰۷/۰۹ به آدرس های به شرح ذیل مراجعه نمایند ، عدم مراجعه به موقع به منزله انصراف از خوابگاه تلقی می گردد .

۲- دانشجویان واجد شرایط اسکان می بایست وسایل شخصی از قبیل تشک ، پتو ، متکا و سایر اقلام مورد نیاز خود را همراه داشته باشند .

۳- هزینه اجاره بهای خوابگاه نوع دو در هر نیم سال تحصیلی مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که دانشجو باید به محض ورود به درآمد های اختصاصی دانشگاه حکیم سبزواری به شماره حساب  ۷۸۷۴۵۱۷۵۵۴ واریز نموده و تحویل سرپرستی خوابگاه مربوطه نماید .

ردیف

نام خوابگاه

آدرس

تلفن

جنسیت

۱

بهار

پردیس دانشگاه

۴۴۰۱۳۴۱۶-۰۵۱

دختر

۲

حافظ

توحید شهر-خیابان حافظ -خیابان فرزانگان-خیابان پروین اعتصامی

۴۴۴۱۷۲۳۵-۰۵۱

پسر

اسامی دانشجویان کارشناسی واجد شرایط اسکان ورودی ۹۷ پسردر خوابگاه نوع ۲ – حافظ

اسامی دانشجویان دختر واجد شرایط خوابگاه های دولتی نوع دو

اداره امور خوابگاه ها