دانشجویان کارشناسی غیر بومی روزانه متقاضی خوابگاه ورودی ۹۸جهت مشاهده اطلاعیه بر روی اینجا کلیک کنید.