با عنایت به حضوری شدن کلاس های آموزشی و امتحانات دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا و علوم محیطی به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

اسکان دانشجویان در خوابگاه ها و شرکت در امتحانات منوط به تزریق حداقل دو دوز واکسن کرونا با گذشت ۱۴ روز از تزریق واکسن دوز دوم  و رعایت پروتکل های بهداشتی خصوصا استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی می باشد” 

 

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه حکیم سبزواری