اطلاعیه مهم مدیریت آموزشی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی

  احتراما با عنایت به آغاز برگزاری امتحانات حضوری بازه اول از روز شنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه، به اطلاع دانشجویان گرامی می رسد که حضور در جلسات امتحان (به جز دروس عمومی) و امضای فیزیکی لیست حضور و غیاب الزامی بوده و در صورت عدم حضور برای دانشجو وضعیت غیبت ثبت شده و امکان درج نمره پایانی و میان ترم برای آنها از سوی اساتید وجود نخواهد داشت. همچنین در صورت غیبت در جلسه امتحان امکان حذف درس وجود نخواهد داشت.

مدیریت آموزشی