«قابل توجه دانشجویان محترم 

با عنایت به استمرار شیوع بیماری كرونا وضرورت رعایت پروتكل های بهداشتی ، لازم است دانشجویان محترم نسبت به تكمیل واكسیناسیون خود در ایام تابستان اقدام نمایند . بدیهی است دانشجویانی كه نوبت های مجاز واكسن خود را تزریق نكرده باشند براساس پروتكل های مزبور درسال تحصیلی آینده امكان حضور در دانشگاه را نخواهند داشت.