قابل توجه دانشجویان گرامی: اطلاعیه مهم در خصوص حذف تک درس و حذف نیم سال

 

روسای محترم دانشکده

دانشجویان گرامی

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند که مهلت حذف تک درس از اول آذر تا اول دی ماه و مهلت حذف نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ می باشد.

دانشجویان گرامی برای درخواست حذف تک درس و حذف نیمسال جاری وارد پرتال دانشجویی خود شده و از مسیر منوی آموزشی، درخواست های آموزشی، ایجاد درخواست جدید درخواست مورد نظر را انتخاب و پس از تکملی فرم و ذکر دلیل، آن را ارسال نمایند.

تذکرات: بعد از تاریخ های فوق

۱ -حذف درس فقط در صورت داشتن گواهی بستری در بیمارستان دولتی در زمان برگزاری امتحان آن درس امکان پذیر است.

۲ -حذف نیمسال به ۲ روش امکان پذیر است: الفدر صورت داشتن گواهی بستری در بیمارستان دولتی در طول مدت برگزاری امتحانات  ب)در صورت داشتن غیبت در تمام امتحانات

 ۳ به اطلاع اساتید محترم در گروه های آموزشی رسانده شود که تنها برای دانشجویان حاضر در جلسه امتحان پایان ترم نمره درج شود و برای دانشجویان غایب نمره مستمر یا کار کلاسی منظور نگردد.

 

مدیریت آموزشی