به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، بخش خدمات رفاهی دانشگاه با تلاش و همت مجموعه همکاران مدیریت اداری و پشتیبانی، با طراحی جدید و خدمات متنوع، جهت رفاه حال همکاران فرهیخته و دانشجویان گرامی دانشگاه راه اندازی شده است.

این سایت شامل بخشی بعنوان مراکز طرف قرارداد و تخفیفات اختصاصی می باشد که بصورت مداوم به روز رسانی گردیده و دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه حکیم سبزواری، معاونت اداری و مالی، بخش خدمات رفاهی  به آدرس:   https://www.hsu.ac.ir/em/3389-2/  از خدمات متنوع آن استفاده نمایند.