قابل توجه متقاضیان خوابگاه داری غیردولتی

      به اطلاع می رساند: متقاضیان راه اندازی خوابگاه های غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۲ در سطح شهرستان سبزوار می توانند از تاریخ ۶/۴/۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۵/۵/۱۴۰۲ در روزهای غیرتعطیل وساعات اداری جهت دریافت و تکمیل فرم درخواست به معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری (اداره امور خوابگاه ها) مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۰۱۲۵۸۶ تماس حاصل نمایند.

                                          شورای نظارت وارزیابی خوابگاه های غیردولتی