ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون ارشد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه حکیم سبزواری، به اطلاع شما عزیزان می رساند ثبت نام اینترنتی  از طریق سایتhttps://www.hsu.ac.ir/amozesh آغاز شد.

گفتنی است ثبت نام حضوری در اواخر شهریور ماه  از طریق سایت www.hsu.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد.