ضمن عرض تبریک و آرزوی سلامتی به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع تحصیلی دکتری تخصصی دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ می رساند، ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان در این دانشگاه با توجه به اطلاعیه های بعدی، به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد، بنابراین بدون توجه به تاریخ های اعلام شده در وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور، منتظر اطلاعیه نحوه و زمان ثبت نام الکترونیکی و حضوری که در هفته آینده در وب سایت دانشگاه درج خواهد شد، باشید.

ضمنا با توجه به اطلاع رسانی کامل الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری و تماس تلفنی نمی باشد، موفق باشید.

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری