قابل توجه کلیه شرکت کنندگان دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری ( مرحله تکمیل ظرفیت)سال  تحصیلی ۱۳۹۶ دانشگاه حکیم سبزواری
ضمن تبریک به داوطلبان محترم ، خواهشمند است  جهت مطالعه کامل اطلاعیه مهم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی بر روی لینک زیر کلیک  نمایند.

  قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دکتری (مرحله تکمیل ظرفیت )سال تحصیلی ۱۳۹۶