قدردانی قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  از دانشگاه حکیم سبزواری به  جهت تلاش شایسته و همراهی موثر مدیران این نهاد دانشگاهی در برآوردن نهال دانشگاهی توانمند، به روز و کارآمد.

قائم مقام وزارت علوم تحقیقات وفناوری در یادداشتی  از دانشگاه حکیم سبزواری به  جهت تلاش شایسته و همراهی موثر مدیران این نهاد دانشگاهی در برآوردن نهال دانشگاهی توانمند، به روز و کارآمد تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر محمد تسلیمی در این یادداشت  دانشگاه حکیم سبزواری را دانشگاه شایسته و برخورداری  معرفی کرده  و نوید آن داده که که با توجه به  برون داد و پتانسیل موجود، این دانشگاه در آینده نزدیک  در مسیر رقابت با دانشگاه های صاحب آوازه  کشور قرار خواهد گرفت.

دکتر تسلیمی در خاتمه این یادداشت خاطرنشان کرده است: بی تردید دانشگاهی برخوردار از پشتوانه های ارزش آفرین، مدیران مصمم، حامیان دلسوز، استادان و دست اندرکاران صمیمی و خدوم، مهد تلالو استعدادهای ناب انسانی خواهد بود.

متن یادداشت قایم مقام وزارت علوم را  در ادامه مشاهده می کنید.