معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی در نامه ای از دکتر مرتضی جعفرزاده مدیر گروه ریاضی کاربردی به سبب “تنظیم شیوه نامه پیشنهادی اساتید راهنمای آموزشی و فرهنگی دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد”تقدیر کرد.

متن تقدیرنامه بدین شرح است:

 

همکار محترم جناب آقای دکتر جعفرزاده

مدیر محترم گروه ریاضی کاربردی

با سلام؛

خدمت به جامعه دانشگاهی، افتخار و موهبتی است مغتنم که به شایستگی به دستان توانمندتان سپرده شده است. به شکرانۀ این توفیق و با سپاس از خدمات صادقانه و تلاش مجدانه جنابعالی در امر “تنظیم شیوه نامه پیشنهادی اساتید راهنمای آموزشی و فرهنگی دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد” بدین وسیله مراتب تقدیر و سپاس خویش را تقدیم می‌دارم و از  درگاه  ایزد منان آرزوی سربلندی و توفیق برای جنابعالی در طی طریق خدمت مسألت دارم. امیدوارم در پرتو عنایات حق، همواره در کلیۀ شئون زندگی موفق و مؤید باشید.

دکتر رضا طیبی

معاون آوزش و تحصیلات تکمیلی