رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران دهلی نو در نامه ای خطاب به دکتر اسدی زنگنه از همکاری صمیمانه و ارزشمند دانشگاه حکیم سبزواری در میزبانی از هیئت اساتید و مسئولین دپارتمان های زبان فارسی دانشگاه های هند و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی تقدیر کرد. همچنین رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو در این نامه از حسن توجه و مساعدت رئیس و استادان دانشگاه به ویژه دکتر مهیار علوی مقدم مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری در احیا و گسترش زبان فارسی در هند و پی ریزی و توسعه ارتباطات و همکاری های علمی این دو کشور در حوزه زبان فارسی تشکر کرد.

گفتنی است دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی-ایرانشناسی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هندوستان-دهلی نو با حضور و مشارکت هشت استاد عضو دپارتمان‌های زبان فارسی کشور هندوستان از یکم تا سوم تیرماه ۱۴۰۱ به مدت سه روز در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.