درقالب قرارداد ارتباط با جامعه”پایش وضعیت اعتیاد در حاشیه شهر سبزوار و نقش موسسه خیریه بهبود روشنایی به زندگی حکیم سبزواری در اشتغالزایی ” به  پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

در قالب قرارداد ارتباط با جامعه بين موسسه خیریه اقامتی بهبود روشنایی به زندگی حکیم سبزواری و دانشگاه حکیم سبزواری “پایش وضعیت اعتیاد در حاشیه شهر سبزوار و نقش موسسه خیریه در اشتغالزایی “به دکتر مهدی زنگنه و دکتر رحمان زندی اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود:

مجری این طرح در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: با توجه به اهمیت موضوع اعتیاد در مقوله جامعه شهری و خانواده و لزوم پایش این مسأله در پیشگیری و تحقق شهر سالم، ضرورت می یابد تا وضعیت اعتیاد در حاشیه شهر سبزوار که از مناطق آسیب پذیر شهری می باشند، در راستای سیاست های حمایت از خانواده و اشتغال  بطور جدی مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.

لازم به ذکر است که مؤسسه خیریه بهبودی روشنایی به زندگی از سال ۱۳۹۱ پا در عرصه ترک اعتیاد و اشتغالزایی برای مبتلایان در سطح شهرستان سبزوار نهاده است. بنابراین قرارداد فوق با مؤسسه خیریه بهبود روشنایی به زندگی که در راستای ارزیابی عملکرد مؤسسه و پایش وضعیت اعتیاد در محلات حاشیه شهر سبزوار که با استفاده از تحلیل های فضایی و مکانی در بستر سامانه ی اطلاعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت،  منعقد گردید.

دکتر زندی  هدف از اجرای این طرح را:

_ شناسایی افراد و خانواده های مبتلا به اعتیاد در حاشیه شهر سبزوار که معمولاً چنین خانواده هایی خودشان را از دید جامعه پنهان می نمایند.

_ برنامه ریزی جهت ترک اعتیاد و مداومت بر ترک اعتیاد افراد مبتلا به اعتیاد

_ استعدادیابی افراد مبتلا به اعتیاد در مراکز ترک اعتیاد جهت اشتغال، درآمدزایی و توانمندسازی خانواده ها

_ جلوگیری از هدر رفت استعدادهای بالقوه افراد و استفاده بهینه از اینگونه توانها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی خانواده های هدف 

_ اهمیت و جایگاه مؤسسات ترک اعتیاد در ترک و پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب های اجتماعی

_ با انجام چنین طرح هایی و کاربست راهبردهای ارائه شده در آن می توان به کاهش آسیب های اجتماعی، ناهنجاری ها و بزه کاری کمک نمود.

_ کاربست چنین طرح هایی می تواند به ارتقاء شاخص های فرهنگی جامعه منجر گردد.

_ کاربست چنین طرح هایی می تواند به ارتقاء شاخص های امنیت جامعه جامعه منجر گردد.

_ و . . .